Hypotheekbegrippen

B

BKR Hypotheekaanvraag          Bankgarantie hypotheken           Basisrente          Belastbaar inkomen          Beleggingshypotheek          Bereidstellingsprovisie          Boeterente          Boetevrije aflossing          Bouwdepot          Bouwfinanciering          Bouwrente          Bouwtermijnen          Box l          Box ll          Box lll           Boxenstelsel         

D

Dagrente          Depotrente

E

Effectenhypotheek           Effectieve rente          Eigen geld          Eigendomsbewijs          Eigenwoningforfait          Eigenwoningrente          Erfpacht          Expiratiedatum          Extra aflossing hypotheek          Extra storting hypotheek                

H

Heffingskorting           Herbouwwaarde woning          Hoofdelijke aansprakelijkheid          Huurbeding          Huwelijkse voorwaarden          Hybride verzekering          Hypothecaire geldlening          Hypothecaire inschrijving          Hypotheek          Hypotheekakte           Hypotheekaktekosten          Hypotheekgever          Hypotheeknemer          Hypotheekregister          Hypotheekrente         

K

Kadaster         Kapitaalverzekering eigen woning           Kettingbeding          Keurmerk hypotheek bemiddeling          Koop-aanneemsom          Koop-aannemingsovereenkomst          Koopsom          Koopsubsidie          Kosten Koper (K.K.)          Krediethypotheek          

L

Levenhypotheek          Lijfrente          Lineaire hypotheken

M

N

NIBUD          Nationale Hypotheek Garantie (NHG)          Nominale rente          Notariskosten 

O

Onroerend goed           Onroerendezaakbelasting          Ontbindende voorwaarden          Open eind          Oplevering woning          Opstalverzekering          Optie          Overbruggingskrediet          Overdraagbare premie          Overdrachtsakte           Overheidsbijdrage          Overlijdensrisicoverzekering          Oversluiten          Overstap faciliteit          Overwaarde         

P

Pandrecht           Passeren          Plafondrente          Premiedepot          Premievrij maken          Premiewoning          Pro Resto hoofdsom          Project hypotheek 

Q

R

Rechtsbijstandverzekering            Rekenrente          Rentebedenktijd          Renteherziening          Rentemiddeling          Renteopslag          Rentevaste periode          Renteverlies tijdens opbouw          Restschuld           Roerende zaken          Royeren 

S

Servicekosten           Spaarhypotheek          Starterslening          Stichtingskosten          Successierechten          

T

Taxatie           Testament          Tophypotheek          Transportakte          Tweede hypotheek          Tweeverdienershypotheek          

V

Variabele rente           Vaste inschrijving          Vereniging van Eigenaren (VvE)          Vermogenrendementsheffing          Verpanding          Verwervingskosten          Voorfinanciering          Voorlopige teruggaaf          Voorlopig koopcontract          Vrij op naam           Vrije sector          Vrije verkoopwaarde

W

Woonlasten           Waarborgsom          Wet WOZ          Weduweverklaring          Wet Brede Herwaardering

X

Y

Z