Het cookiebeleid van Hypomodern

Hypomodern.nl maakt gebruik van functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies ondersteunen de functionaliteit van toepassingen op deze website. Analytische cookies geven ons inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Tracking cookies worden door ons ingezet om eerdere bezoekers nogmaals te bereiken met relevante aanbiedingen via andere kanalen.

Wij maken gebruik van een analytische tool van Google om het gedrag van bezoekers te registreren. Hiermee brengen wij bijvoorbeeld in kaart welke pagina’s er worden bezocht, hoe lang een bezoeker een pagina geopend houdt, hoe bezoekers over de website navigeren en waar bezoekers afhaken. Met behulp van deze data kunnen wij de gebruikerservaring van onze bezoekers verbeteren. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies hoeven wij u niet expliciet toestemming te vragen, zolang de verzamelde data met behulp van de analytische cookies maar anoniem gebeurd.

Wanneer u besluit om ons geen toestemming te geven om cookies te plaatsen, zullen we alleen gebruikmaken van functionele cookies en analytische cookies op basis van geanonimiseerde data.

Wanneer u besluit om ons wel toestemming te geven om cookies te plaatsen mogen wij (op basis van de AVG) ook tracking cookies inzetten om relevante aanbiedingen te tonen via andere kanalen. Dit wordt gedaan vanuit de intentie om bezoekers helpende aanbiedingen op de juiste momenten te tonen. Wij gaan hier bewust mee om. Wanneer u ons toestemming geeft voor het plaatsen van cookies geeft u ons daarnaast ook de mogelijkheid om de analytische cookies breder in te zetten, zodat wij de gebruikerservaring nog effectiever kunnen verbeteren.

Of u nu wel of niet besluit cookies op deze website toe te staan, wij gaan bewust met u data om en zullen deze nooit aan derden verkopen.

Ons cookiebeleid is onder voorbehoud van wijzigingen, wij behouden het recht om op ieder moment wijzigingen in ons beleid aan te brengen. Door Hypomodern.nl te bezoeken en gebruik te maken van onze dienst gaat u akkoord met ons cookiebeleid.