Wat is de definitie van box 1?

Iedereen heeft met deze box te maken. In deze box valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en/of winst uit onderneming. In box I vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek.

Persoonlijk advies over jouw situatie?